You Were Never Really Here (2017)

 You Were Never Really Here<br />
(2017) on IMDb

Жанр: 

Актери: 

Режисер: 

You Were Never Really Here (2017)

Година: 

Оригинален наслов: 
You Were Never Really Here
Македонски наслов: 

Ти Никогаш не беше Навистина Тука

Времетраење: 
1h 30min

4 Категорија