The Square (2017)

 The Square<br />
(2017) on IMDb

Жанр: 

Актери: 

Режисер: 

The Square (2017)

Година: 

Оригинален наслов: 
The Square
Македонски наслов: 

Квадратот (Плоштад)

Времетраење: 
2h 31min

4 Категорија